OSOBOWOŚĆ I RYZYKOWNE SYTUACJE

Podstawą naszej egzystencji jest ochrona siebie przed niebezpieczeństwami i satysfakcjonujące życie. W celu zasugerowania dostarczenia sobie dodatkowej ochrony własnej cielesności, dokonaliśmy badań dotyczących związku cech osobowości a częstością różnych wypadków doprowadzających do uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu. Nasze algorytmy predykcyjne dostarczają podstaw do zadecydowania o tym, czy dodatkowa ostrożność lub ubezpieczenia są dla danej osoby zbędne, czy potrzebne. Wpływ cech osobowości na częstość doświadczania wypadków i sytuacji zagrażających nie jest silny. Niemniej jednak jest to jeden z najważniejszych czynników jaki powinien być brany pod uwagę ponieważ, to nasza osobowość i zachowanie w sytuacjach wolnego wyboru wprowadzają nas w określone sytuacje. Diagnoza testem Mirror dostarcza wyników, na podstawie których można uzyskać wgląd we własne zachowania i podjąć decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu swojego życia oraz posiadać świadomość o możliwości częstszego występowania w przyszłości sytuacji niebezpiecznych.