CO ROBI MIRROR?

Test Mirror dokonuje pomiaru cech osobowości. Na podstawie otrzymanych wyników oraz specjalnych algorytmów statystycznych, wylicza sugestie dotyczące doradztwa w zakresie wyboru różnorodnych aktywności zawodowych oraz sugeruje czym zajmować się w czasie wolnym. Dokonuje tego na podstawie całej linii badań psychologicznych weryfikujących rzetelność, trafność czynnikową oraz trafność teoretyczną zebranego materiału testowego. Mirror robi to w sposób kompleksowy. Do testów wybraliśmy 8 podstawowych cech osobowości, które są jednymi z najlepszych predyktorów zadowolenia z życia w kontekście pracy zawodowej, spędzania czasu wolnego finansów oraz bezpieczeństwa fizycznego. Mirror oferuje profesjonalizm. Diagnoza osobowości testem Mirror nie różni się prawie niczym od diagnozy stawianej przez profesjonalnego psychologa diagnostę. Dlatego wyniki naszego testu są mile widziane w instytucjach, podczas rekrutacji w firmach oraz agencjach pośrednictwa pracy. Dostawca rozwiązania Mirror, czyli firma Metodolog zapewnia, że pomiar psychologiczny testem Mirror jest rzetelny, trafny oraz pozwala na ufność w stosunku do otrzymanego wyniku.