ZALETY I OGRANICZENIA TESTU MIRROR

Test Mirror niewątpliwie posiada wiele zalet, jednakże nic nie jest pozbawione wad i uważamy, że w naszym obowiązku leży poinformowanie o tym, co jest białe a co czarne w naszym projekcie. Poniżej przedstawiamy potencjalne korzyści i ograniczenia stosowania naszego testu.

1. Zalety testu Mirror:

  • Jest rzetelnym i trafnym narzędziem, które daje możliwość porównywania się na tle innych.
  • Ma mocne podstawy naukowe wraz z długą tradycją teorii testowania.
  • Stwarza możliwość opisu wzorca osobowości w postaci liczb i odniesieniu ich do norm populacyjnych.
  • Reprezentuje najbardziej wartościową i sprawiedliwą technologię, umożliwiająca podejmowanie wielu ważnych decyzji.

2. Ograniczenia:

  • Nie opisuje osobowości w jej wyjątkowym i indywidualnym charakterze.
  • Jest to kontrowersyjne podejście w kwestii opisu osobowości (perspektywa nomotetyczna osobowości).
  • Koncentruje się na normach statystycznych w oderwaniu od unikalnej jednostki rozumianej jako dusza, myśli i tożsamość (podejście idiograficzne)