WYNIKI TESTU OSOBOWOŚCI

Poniżej przedstawiamy Twoje wyniki. Nasze algorytmy oszacowały, że Twoje cechy osobowości charakteryzują się poniższym nasileniem.

Print Friendly
PRZYKŁADOWY RAPORT

EKSTRAWERSJA

EKSTRAWERSJA TestMirror.pl

poziom wysoki

Osobą ekstrawertywną jest ktoś o dużych pokładach energii i dobrego nastroju, optymistycznie patrzącą na świat, która z łatwością nawiązuję kontakty i buduje relacje z ludźmi, przy tym często dużo mówi i jest bardzo ekspresyjna. Jest pełna zainteresowania światem zewnętrznym, empatyczna i wrażliwa na innych. Z łatwością zachowuje zdrową postawę wobec innych i świata. Naturalne jest dla niej otwarte wyrażanie własnych myśli i okazywania uczuć. Trudności nie sprawia też szybkie adaptowanie się do nowych miejsc lub warunków.  Mimo tendencji do przejmowania roli osoby dominującej w grupie, w kontaktach z innymi jest serdeczna, nastawiona na komunikacje i otwarta na wymianę doświadczeń. Chętnie podejmuje aktywności związane z pracą z ludźmi, a także takie, które ją stymulują i dostarczają emocji.

NEUROTYCZNOSC

NEUROTYCZNOSC TestMirror.pl

poziom niski

Obniżone wyniki neurotyczności opisują osobę, której emocje naturalnie współgrają z okolicznościami w jakich się znajduje, a jej zachowania i reakcje są współmierne do wymogów sytuacji. Umiejętnie korzysta z własnych zasobów kontrolując naturę własnych pragnień i potrzeb. Wewnętrzna predyspozycja do odczuwania pozytywnych emocji przekłada się na pogodne interpretowanie swoich doświadczeń oraz zdolność czerpania satysfakcji i przyjemności z życia. Niska skłonność do doświadczania lęku i smutku sprawia, że bardzo dobrze radzi sobie zarówno w nowych jak i trudnych okolicznościach. Charakteryzuje ją adaptacyjność zachowań i dobre funkcjonowanie w sytuacjach związanych ze stresem. Ma wysoką samoocenę i duże poczucie sprawczości dzięki czemu jest odporna i zaradna.

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA TestMirror.pl

poziom wysoki

Podwyższone nasilenie tej cechy obrazuje człowieka, którzy daje sobie prawo do nieuznawania z góry narzuconych zasad i norm. Poddaje analizie otaczające ją wartości wykazując samodzielność i autonomiczność myśli. Nie ma dla niej idei których nie można podważyć oraz autorytetu z którym nie można się pokłócić. Intelektualna gotowość, poznawcza ciekawość sprawia, że chętnie podejmują aktywności nastawione na eksplorowanie świata zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Aktywnie poszukują stymulacji i bodźców potrafiąc też nadawać pozytywną wartość życiowym doświadczeniom. Cechuje ich duża tolerancja nowości, a także gotowość przyjmowania emocjonalnych stanów innych osób. Otwartość sprzyja kształtowaniu autonomicznych sądów na temat świata i odkrywaniu nowych idei. Chętnie tworzą własne reguły związane z etyką postępowania w obrębie polityki, religii czy życia społecznego. Mają dużą estetyczną wrażliwość, interesują się sztuką, filozofią i każdą nową wiedzą. To przekłada się na bogactwo ich myśli i fantazyjność wyobraźni.

SUMIENNOŚĆ

SUMIENNOŚĆ TestMirror.pl

poziom umiarkowany

Osoba o umiarkowanej sumienności jest zorganizowana i wie na co ją stać oraz zna swoje ograniczenia. Jest wytrwała w trudniejszych zadaniach. Potrafi poradzić sobie ze skomplikowanymi zadaniami jak również lubi wykonywać dużo łatwych zadań. Osoba taka nie jest typem perfekcjonisty, ale również umie dbać o szczegóły i jakość wykonywanych czynności. Przestrzega reguł kiedy muszą być przestrzegane oraz pomija je kiedy nie grają one żadnej ważnej roli. Zdarza się, że osoba taka jest spontaniczna i impulsywna w kontekście podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Człowiek o takim nasileniu cechy jest sumienny, ale czasem zdarzają mu się momenty braku odpowiedniej ostrożności i kontroli.

UGODOWOŚĆ

UGODOWOŚĆ TestMirror.pl

poziom umiarkowany

Umiarkowanie ugodowa osoba jest pomocna i sympatyczna w stosunku do innych. Nie lubi się kłócić i w zależności od sytuacji preferuje kooperację lub rywalizację. Jest dobroduszna, ale lubi również wykazywać się wysoką asertywnością i dominacją (czasem się jej to zdarza). Jest przekonana, że niektórzy ludzie są dobrzy i można im zaufać, ale też sądzi, że niektórzy są też źli i nieuczciwi. Kiedy trzeba to potrafi wejść w konflikt, ale robi to raczej z przymusu stawianego przez sytuację niż z własnej wewnętrznej chęci. Na ogół osoba taka jest łagodna w zachowaniach oraz wyrozumiała, ale kiedy sytuacja jest poważna to jest zdolna do sceptycyzmu i reagowania złością i zmniejszoną wrażliwością w stosunku do innych.

UMIEJSCOWIENIE POCZUCIA KONTROLI

UMIEJSCOWIENIE POCZUCIA KONTROLI TestMirror.pl

poziom niski

Osoba z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli czuje duże poczucie kontroli zdarzeń i wpływu na ich bieg. Wie, że to z jej zachowaniem są związane konsekwencje własnych działań, a więc źródłem ich w znaczącej części jest ona sama. Osoba ma świadomość własnych możliwości, a w podejmowaniu decyzji są samodzielne i ufają sobie. Wysoko oceniają prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu na skutek podejmowanych przez siebie działań. Świadomość i poczucie wpływu na bieg zdarzeń w skrajnej formie mogą powodować nadmierne oskarżanie się i obwinianie za każde niepowodzenie.

MATERIALIZM

MATERIALIZM TestMirror.pl

poziom umiarkowany

Osoba z umiarkowanym nasileniem materializmu średnio przykłada uwagę do definiowania swojej osoby poprzez dobra materialne. Oczywiście są one dla niej ważne i krążą wśród jej zainteresowań, ale prócz koncentrowania swojej aktywności na kupowaniu osoba ta wie, że dobra konsumpcyjne nie są miernikiem wartości człowieka i sukcesu. Osoba ta posiada i wyznaje swoje własne indywidualne wartości przez które się definiuje, ale również delikatnie wzmacnia swoją samoocenę w oparciu o posiadane dobra i luksusowe przedmioty. Osoba o takiej charakterystyce dobrze znosi zarówno życie w skromności jak i w bogactwie.

POSZUKIWANIE DOZNAŃ

POSZUKIWANIE DOZNAŃ TestMirror.pl

poziom wysoki

Dla osób z podwyższoną potrzebą przeżywania doznań nieznośna jest wszelka rutyna. Pobudza i stymuluje natomiast wszystko co nowe, nieznane, niespodziewane. Osoby takie szukają ryzyka, doświadczania wszelkich mało akceptowanych społecznie zjawisk i złożonych z emocji doznań. Osoby te są umiejętne w spontanicznym działaniu, ale też przyczynia się to u nich do impulsywnych decyzji. Wysoka potrzeba przeżywania i doświadczania kieruje w stronę uprawiania ekstremalnych sportów, nagłych i szalonych podróży oraz obcowania z zagrożeniami.

KLASYFIKACJA WZORCA OSOBOWOŚCI

Poniżej przedstawiamy Ci uszeregowane od najbardziej zbliżonego do najmniej zbliżonego opisy różnych typów osobowości. Są to interpretacje które w ogólny sposób definiują Twoje zachowania na podstawie połączenia wszystkich cech w jeden wzorzec. Możesz zapoznać się z nimi wszystkimi, niemniej jednak dwie pierwsze charakterystyki pasują do Ciebie z dokładnością do 95%.

Test Mirror typologia osób

Jesteś osobą bardzo wysoce ekspresyjną, otwartą na innych i optymistyczną. Uwielbiasz przebywanie z ludźmi. Bycie napiętym, zatroskanym i emocjonującym się to nie są cechy które Cię charakteryzują. Umiarkowanie lubisz wchodzić w nowe i niezwykłe sytuacje które oferuje świat zewnętrzny. Cechujesz się normalną ciekawością świata i kiedy chcesz to aktywnie podejmujesz eksplorację tego co Cię zainteresuje. Nie jesteś typem człowieka perfekcjonisty dbającego o każdy szczegół w okół siebie. Niemniej jednak potrafisz dbać o porządek i sumiennie wykonujesz swoje zadania. Przeważnie można się z Tobą dogadać bo nie bardzo lubisz kłótnie i spory. Ufasz innym ludziom i widzisz w nich partnerów do kooperacji. Masz silne przekonanie, że tylko Ty jesteś kowalem swojego losu i żadne czynniki zewnętrzne nie są w stanie na Ciebie wpływać bo zazwyczaj czujesz, że to Ty masz kontrolę nad wszystkim co robisz, co Cię otacza i przydarza. W życiu silnie dążysz do materialnego sukcesu który jest celem Twojego życia i poczucia zadowolenia z niego. Samemu oraz z innymi ludźmi uwielbiasz się angażować w ryzykowne i emocjonujące sytuacje by dostarczyć sobie odpowiednio silnych wrażeń, które koją Twoją potrzebę silnych przeżyć.

Test Mirror typologia osób

Jesteś osobą wysoce ekspresyjną, otwartą na innych i optymistyczną. W ogóle nie występują u Ciebie negatywne emocje, napięcie i pesymizm. Bardzo lubisz wchodzić w nowe i niezwykłe sytuacje które oferuje świat zewnętrzny. Jesteś otwarty na różne idee i twórczość innych. Jesteś osobą wysoce sumienną, zorganizowaną, świadomą własnej siły oraz wytrwałości w osiąganiu celów. Charakteryzuje Cię dbałość o szczegóły i troska o ład. Można się z Tobą dogadać bo nie bardzo lubisz kłótnie i spory. Jesteś skłonny do bezinteresownego okazywania pomocy i sympatii, szukania porozumienia oraz często koncentrujesz się na potrzebach innych ludzi. Tylko Ty jesteś kowalem swojego losu i żadne czynniki zewnętrzne nie są w stanie na Ciebie wpływać bo zazwyczaj czujesz, że to Ty masz kontrolę nad wszystkim co robisz, co Cię otacza i przydarza. W ogóle nie dążysz do materialnego sukcesu za wszelką cenę, to nie jest celem Twojego życia i codziennie podejmowanych czynności w tym kierunku. Zadowolenie i równowagę duchową czerpiesz zarówno z potrzeby przeżywania wielu małych przygód i subtelnych emocji z innymi ludźmi jak i z rutyny stabilnego życia codziennego.

Test Mirror typologia osób

Jesteś osobą wysoce ekspresyjną, otwartą na innych i optymistyczną. Miewasz rzadko stany negatywnego nastroju i napięcia. O wiele częściej występują u Ciebie długotrwałe pozytywne emocje. Bardzo lubisz wchodzić w nowe i niezwykłe sytuacje które oferuje świat zewnętrzny. Bycie otwartym na poznawanie nowych i nieznanych doznań i idei to dla Ciebie pożądany sposób działania. Nie masz ściśle określonych celów i planów. Lubisz angażować się w wiele łatwych zadań, Twoje decyzje często się zmieniają i nie masz motywacji do perfekcjonistycznego wykonywania zadań. Można się z Tobą dogadać bo nie bardzo lubisz kłótnie i spory. Jesteś skłonny do bezinteresownego okazywania pomocy i sympatii, szukania porozumienia oraz często koncentrujesz się na potrzebach innych ludzi. Zarówno jesteś sam sobie sterem oraz żadne czynniki zewnętrzne nie są w stanie wpływać na Ciebie i Twoje życie. Niemniej jednak rozumiesz doskonale, że w życiu na niektóre sprawy nie ma się wpływu i trzeba je zostawić losowi. W życiu umiarkowanie dążysz do materialnego dobrobytu i nie znajduje się to w centrum twojej uwagi. Zadowolenie i równowagę duchową czerpiesz z potrzeby przeżywania wielu małych przygód i subtelnych emocji jak samo jak i lekkiej rutyny i spokoju.

Test Mirror typologia osób

Jesteś osobą która zarówno dobrze czuje się w towarzystwie i świetnie spędza czas z samym sobą. Miewasz czasem stany negatywnego nastroju, napięcia i nerwów, ale występują one na przemian z przeżywaniem satysfakcji, przyjemności i pozytywnych emocji. Bardzo cenisz sobie rutynowy charakter codziennych aktywności oraz praktyczne rozwiązania i idee sugerowane przez uznane autorytety i bliskich. Nie przepadasz za nowością, wolisz to co znane i sprawdzone. Jesteś osobą zorganizowaną i świadomą własnej siły oraz wytrwałości w osiąganiu celów. Twój sposób myślenia i działania sprzyja rywalizacyjnym tendencjom w zachowaniu, a czasem też dominacji w kontaktach z innymi ludźmi. W życiu kierujesz się własną inicjatywą i świadomością swojej siły ducha, ale równie często liczysz na szczęście i to, że sprawy przyjmą sprzyjający obrót. Na co dzień silnie dążysz do materialnego sukcesu który jest celem Twojego życia i poczucia zadowolenia z niego. Nie przepadasz za angażowaniem się ryzykowne i pobudzające działania które dostarczają nadprzeciętnych wrażeń. Cenisz sobie spokój własnej rutyny, przewidywalność zdarzeń oraz stabilne codzienne życie.

Test Mirror typologia osób

Jesteś introwertykiem, bardzo cenisz sobie prywatność. Do szczęścia nie potrzebujesz częstych kontaktów z innymi ludźmi. Raczej wolisz działać i pracować w samotności oraz skupiać się na sobie. Bardzo często przeżywasz negatywne nastroje, napięcie i wszystkim się przejmujesz. Towarzyszą Tobie często stany nerwów i irytacji. Bardzo cenisz sobie rutynowy charakter codziennych aktywności oraz praktyczne rozwiązania sugerowane przez uznane autorytety i bliskich. Nie przepadasz za nowością, wolisz to co znane i sprawdzone. Cechujesz się umiarkowaną sumiennością. Nie jesteś perfekcjonistą z dbałością o każdy detal pracy, ale potrafisz być solidny, dokładny oraz masz zdolność do trwania w zadaniach i osiągania sukcesów. Można się z Tobą dogadać bo nie lubisz kłótni i sporów. Jesteś skłonny do bezinteresownego okazywania pomocy i sympatii, szukania porozumienia oraz często koncentrujesz się na potrzebach innych ludzi. Zarówno jesteś sam sobie sterem gdzie czynniki zewnętrzne nie są w stanie wpływać na Ciebie i Twoje życie, ale też rozumiesz doskonale, że w życiu na niektóre sprawy nie ma się wpływu i trzeba je pozostawić losowi. W ogóle nie dążysz do materialnego sukcesu za wszelką cenę, to nie jest celem Twojego życia i codziennie podejmowanych czynności. Cenisz sobie spokój własnej rutyny, przewidywalność zdarzeń oraz stabilne codzienne życie. Lubisz pewne i sprawdzone aktywności, które nie niosą ze sobą ryzyka.

Test Mirror typologia osób

Jesteś introwertykiem, bardzo cenisz sobie prywatność. By być zadowolonym nie potrzebujesz częstych kontaktów z innymi ludźmi. Raczej wolisz działać i pracować w samotności, a także skupiać się na sobie. Bardzo często przeżywasz negatywne nastroje, napięcie i wszystkim się przejmujesz. Towarzyszą Tobie często stany nerwów i irytacji. Bardzo cenisz sobie rutynowy charakter codziennych aktywności oraz praktyczne rozwiązania sugerowane przez uznane autorytety i bliskich. Nie przepadasz za nowością, wolisz to co znane i sprawdzone. Nie masz ściśle określonych celów i planów. Lubisz angażować się w wiele łatwych zadań, Twoje decyzje często się zmieniają i nie masz motywacji do perfekcjonistycznego wykonywania zadań. Przeważnie można się z Tobą dogadać bo nie bardzo lubisz kłótnie i spory. Niemniej Twój sposób myślenia i działania, kiedy jest taka potrzeba sprzyja dystansowaniu się od innych lub ich dominowaniu. Jesteś człowiekiem o przekonaniu, że to co przydarza się w życiu zależy w dużej mierze od zewnętrznych okoliczności, własne działania mają nieznaczny wpływ na to co może się wydarzyć w sytuacjach z Twoim udziałem. Dążysz umiarkowanie do materialnego sukcesu, który tylko po części jest celem Twojego życia i poczucia zadowolenia z niego. Nie przepadasz za angażowaniem się ryzykowne i pobudzające działania. Cenisz sobie spokój własnej rutyny, przewidywalność zdarzeń oraz stabilne codzienne życie.

PREDYKCJA PROBLEMÓW W SFERZE FINANSÓW I TENDENCJI DO WPADANIA W SYTUACJE URAZOWE

Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji Twoich wyników do 3 grup nasilenia pewnych zdarzeń w okół Ciebie.

TRUDNOŚCI W FINANSACH

FINANSE TestMirror.pl

umiarkowane

Wcześniej przeprowadzone przez nas badania wykazały, że cechy osobowości mają wyraźny związek ze zdolnością do regulowania zachowań związanych z częścią naszego życia jaką są pieniądze. W naszym teście dostarczamy wynik informujący o tym czy wzorzec osobowości korzystnie wpływa na regulację sfery finansowej czy nie. Dzięki temu wynikowi możesz podjąć decyzję o poświęceniu większej lub mniejszej uwagi i kontroli swoich pieniędzy. Na pewno przełoży się to na większą satysfakcję z życia.

WPADANIE W SYTUACJE URAZOWE

FINANSE TestMirror.pl

umiarkowana szansa

W celu zasugerowania dostarczenia sobie dodatkowej ochrony i uwagi w kontekście własnej cielesności dokonaliśmy badań dotyczących związku cech osobowości, a częstością różnych wypadków doprowadzających do uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu. Nasze algorytmy predykcyjne dostarczają podstaw do zadecydowania o tym czy dodatkowa ostrożność lub ubezpieczenia są dla danej osoby zbędne lub potrzebne.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Poniżej przedstawiamy Ci wyniki dopasowania Twojego wzorca osobowości do różnych typów aktywności zawodowych. Dopasowanie do każdego zostało oszacowane przez nasze algorytmy biorąc pod uwagę Twoją wyjątkową indywidualność.

Praca stymulacyjna

Astronauta TestMirror.pl

Astronauta

Kierowca rajdowy TestMirror.pl

Kierowca rajdowy

Kontroler lotów TestMirror.pl

Kontroler lotów

Marynarz TestMirror.pl

Marynarz

Mechanik TestMirror.pl

Mechanik

Pilot TestMirror.pl

Pilot

Praca fizyczna na wysokościach TestMirror.pl

Praca fizyczna na wysokościach

Pracownik fizyczny TestMirror.pl

Pracownik fizyczny

Strażak TestMirror.pl

Strażak

Żołnierz TestMirror.pl

Żołnierz

 Praca stymulacyjna TestMirror.pl

wysokie dopasowanie

Biznes i zarządzanie

Analityk giełdowy TestMirror.pl

Analityk giełdowy

Biznesmen TestMirror.pl

Biznesmen

Doradca finansowy TestMirror.pl

Doradca finansowy

Księgowy TestMirror.pl

Księgowy

Lider zespołu TestMirror.pl

Lider zespołu

Polityk TestMirror.pl

Polityk

Pracownik biurowy TestMirror.pl

Pracownik biurowy

Prawnik TestMirror.pl

Prawnik

Sędzia TestMirror.pl

Sędzia

Specjalista ds. Marketingu TestMirror.pl

Specjalista ds. Marketingu

 Biznes i zarządzanie TestMirror.pl

wysokie dopasowanie

Praca w mediach

Aktor filmowy TestMirror.pl

Aktor filmowy

Aktor teatralny TestMirror.pl

Aktor teatralny

bloger, youtuber TestMirror.pl

bloger, youtuber

Dziennikarz TestMirror.pl

Dziennikarz

Modelka TestMirror.pl

Modelka

Muzyk TestMirror.pl

Muzyk

Organizator eventów TestMirror.pl

Organizator eventów

Prezenter radiowy TestMirror.pl

Prezenter radiowy

Realizator dźwięku TestMirror.pl

Realizator dźwięku

Reżyser TestMirror.pl

Reżyser

 Praca w mediach TestMirror.pl

wysokie dopasowanie

Usługi dla innych

Bibliotekarz TestMirror.pl

Bibliotekarz

Cukiernik TestMirror.pl

Cukiernik

Florysta TestMirror.pl

Florysta

Kucharz TestMirror.pl

Kucharz

Listonosz TestMirror.pl

Listonosz

Majster TestMirror.pl

Majster

Nauczyciel TestMirror.pl

Nauczyciel

Ogrodnik TestMirror.pl

Ogrodnik

Opiekun osób starszych TestMirror.pl

Opiekun osób starszych

Opiekunka dziecięca TestMirror.pl

Opiekunka dziecięca

 Usługi dla innych TestMirror.pl

niskie dopasowanie

Ochrona życia i zdrowia

Analityk chemiczny TestMirror.pl

Analityk chemiczny

Analityk medyczny TestMirror.pl

Analityk medyczny

Chirurg TestMirror.pl

Chirurg

Farmaceuta TestMirror.pl

Farmaceuta

Lekarz TestMirror.pl

Lekarz

Naukowiec TestMirror.pl

Naukowiec

Pielęgniarka TestMirror.pl

Pielęgniarka

Ratownik medyczny TestMirror.pl

Ratownik medyczny

Ratownik WOPR TestMirror.pl

Ratownik WOPR

Weterynarz TestMirror.pl

Weterynarz

 Ochrona życia i zdrowia TestMirror.pl

umiarkowane dopasowanie

AKTYWNOŚĆ W CZASIE WOLNYM

Poniżej przedstawiamy Ci wyniki dopasowania Twojego wzorca osobowości do różnych typów aktywności w czasie wolnym. Jest to wyjątkowa cecha naszego testu. Czas wolny jest prawie w idealnym stopniu naszym swobodnym wyborem. Związek osobowości z tymi aktywnościami jest bardzo silny.

Sportowa aktywność w naturalnym środowisku

Kajakarstwo TestMirror.pl

Kajakarstwo

Narty TestMirror.pl

Narty

Nurkowanie TestMirror.pl

Nurkowanie

Piesze wycieczki TestMirror.pl

Piesze wycieczki

Pływanie TestMirror.pl

Pływanie

Skoki spadochronowe TestMirror.pl

Skoki spadochronowe

Snowboard TestMirror.pl

Snowboard

Spacery z psem TestMirror.pl

Spacery z psem

Wypad pod namiot TestMirror.pl

Wypad pod namiot

Żeglarstwo TestMirror.pl

Żeglarstwo

 Sportowa aktywność w naturalnym środowisku TestMirror.pl

wysokie dopasowanie

Aktywności wymagające, sprzętu, zaangażowania i odwagi

Jazda na deskorolce TestMirror.pl

Jazda na deskorolce

Maratony wyczynowe TestMirror.pl

Maratony wyczynowe

Paintball TestMirror.pl

Paintball

Piłka nożna TestMirror.pl

Piłka nożna

Puszczanie dronów TestMirror.pl

Puszczanie dronów

Siłownia TestMirror.pl

Siłownia

Strzelnica TestMirror.pl

Strzelnica

Szermierka TestMirror.pl

Szermierka

Sztuki walki TestMirror.pl

Sztuki walki

Wspinaczka TestMirror.pl

Wspinaczka

 Aktywności wymagające, sprzętu, zaangażowania i odwagi TestMirror.pl

wysokie dopasowanie

Rozwój artystyczny i pogłębianie dorobku kultury

Balet TestMirror.pl

Balet

Czytanie książek TestMirror.pl

Czytanie książek

Galeria sztuki TestMirror.pl

Galeria sztuki

Gra na instrumencie TestMirror.pl

Gra na instrumencie

Kino TestMirror.pl

Kino

Koncert muzyki klasycznej TestMirror.pl

Koncert muzyki klasycznej

Opera TestMirror.pl

Opera

Pisanie TestMirror.pl

Pisanie

Teatr TestMirror.pl

Teatr

Uliczne wystepy TestMirror.pl

Uliczne wystepy

 Rozwój artystyczny i pogłębianie dorobku kultury TestMirror.pl

umiarkowane dopasowanie

Lekka twórczość

Fotografia TestMirror.pl

Fotografia

Joga TestMirror.pl

Joga

Malowanie TestMirror.pl

Malowanie

Muzeum TestMirror.pl

Muzeum

Nauka TestMirror.pl

Nauka

Podziwianie architektury TestMirror.pl

Podziwianie architektury

Rękodzieło TestMirror.pl

Rękodzieło

Rysowanie TestMirror.pl

Rysowanie

Rzeźbiarstwo TestMirror.pl

Rzeźbiarstwo

Szycie TestMirror.pl

Szycie

 Lekka twórczość TestMirror.pl

wysokie dopasowanie

Taniec, koncerty, zabawa i wypoczynek

Fitness TestMirror.pl

Fitness

Impreza klubowa TestMirror.pl

Impreza klubowa

Koncet muzyki nowoczesnej TestMirror.pl

Koncet muzyki nowoczesnej

Plaża TestMirror.pl

Plaża

SPA TestMirror.pl

SPA

Śpiew TestMirror.pl

Śpiew

Taniec nowoczesny TestMirror.pl

Taniec nowoczesny

Taniec towarzyski TestMirror.pl

Taniec towarzyski

Wizyta w kawiarni TestMirror.pl

Wizyta w kawiarni

Wypoczynek w kurorcie TestMirror.pl

Wypoczynek w kurorcie

 Taniec, koncerty, zabawa i wypoczynek TestMirror.pl

wysokie dopasowanie

Przyjemności w domowym zaciszu

Cukiernictwo TestMirror.pl

Cukiernictwo

Gotowanie TestMirror.pl

Gotowanie

Grill TestMirror.pl

Grill

Krzyżówki TestMirror.pl

Krzyżówki

Leniuchowanie w domu TestMirror.pl

Leniuchowanie w domu

Oglądanie filmów i seriali TestMirror.pl

Oglądanie filmów i seriali

Oglądanie telewizji TestMirror.pl

Oglądanie telewizji

Scrable TestMirror.pl

Scrable

Słuchanie muzyki TestMirror.pl

Słuchanie muzyki

Słuchanie radia TestMirror.pl

Słuchanie radia

 Przyjemności w domowym zaciszu TestMirror.pl

umiarkowane dopasowanie

Hobby dla każdego

Gry komputerowe TestMirror.pl

Gry komputerowe

Łowienie ryb TestMirror.pl

Łowienie ryb

Ogrodnictwo TestMirror.pl

Ogrodnictwo

Podziwianie wyścigów samochodowych TestMirror.pl

Podziwianie wyścigów samochodowych

Puzzle TestMirror.pl

Puzzle

Uprawa działki i ogródka TestMirror.pl

Uprawa działki i ogródka

Wystawy samochodów TestMirror.pl

Wystawy samochodów

Zbieranie grzybów TestMirror.pl

Zbieranie grzybów

Zbieranie modeli TestMirror.pl

Zbieranie modeli

Zbieranie znaczków TestMirror.pl

Zbieranie znaczków

 Hobby dla każdego TestMirror.pl

umiarkowane dopasowanie

Print Friendly