WYNIKI TESTU OSOBOWOŚCI

Poniżej przedstawiamy Twoje wyniki. Nasze algorytmy oszacowały, że Twoje cechy osobowości charakteryzują się poniższym nasileniem.

PRZYKŁADOWY RAPORT

EKSTRAWERSJA

EKSTRAWERSJA TestMirror.pl

poziom wysoki

Osobą ekstrawertywną jest ktoś o dużych pokładach energii i dobrego nastroju, optymistycznie patrzącą na świat, która z łatwością nawiązuję kontakty i buduje relacje z ludźmi, przy tym często dużo mówi i jest bardzo ekspresyjna. Jest pełna zainteresowania światem zewnętrznym, empatyczna i wrażliwa na innych. Z łatwością zachowuje zdrową postawę wobec innych i świata. Naturalne jest dla niej otwarte wyrażanie własnych myśli i okazywania uczuć. Trudności nie sprawia też szybkie adaptowanie się do nowych miejsc lub warunków.  Mimo tendencji do przejmowania roli osoby dominującej w grupie, w kontaktach z innymi jest serdeczna, nastawiona na komunikacje i otwarta na wymianę doświadczeń. Chętnie podejmuje aktywności związane z pracą z ludźmi, a także takie, które ją stymulują i dostarczają emocji.

NEUROTYCZNOSC

NEUROTYCZNOSC TestMirror.pl

poziom niski

Obniżone wyniki neurotyczności opisują osobę, której emocje naturalnie współgrają z okolicznościami w jakich się znajduje, a jej zachowania i reakcje są współmierne do wymogów sytuacji. Umiejętnie korzysta z własnych zasobów kontrolując naturę własnych pragnień i potrzeb. Wewnętrzna predyspozycja do odczuwania pozytywnych emocji przekłada się na pogodne interpretowanie swoich doświadczeń oraz zdolność czerpania satysfakcji i przyjemności z życia. Niska skłonność do doświadczania lęku i smutku sprawia, że bardzo dobrze radzi sobie zarówno w nowych jak i trudnych okolicznościach. Charakteryzuje ją adaptacyjność zachowań i dobre funkcjonowanie w sytuacjach związanych ze stresem. Ma wysoką samoocenę i duże poczucie sprawczości dzięki czemu jest odporna i zaradna.

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA TestMirror.pl

poziom wysoki

Podwyższone nasilenie tej cechy obrazuje człowieka, którzy daje sobie prawo do nieuznawania z góry narzuconych zasad i norm. Poddaje analizie otaczające ją wartości wykazując samodzielność i autonomiczność myśli. Nie ma dla niej idei których nie można podważyć oraz autorytetu z którym nie można się pokłócić. Intelektualna gotowość, poznawcza ciekawość sprawia, że chętnie podejmują aktywności nastawione na eksplorowanie świata zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Aktywnie poszukują stymulacji i bodźców potrafiąc też nadawać pozytywną wartość życiowym doświadczeniom. Cechuje ich duża tolerancja nowości, a także gotowość przyjmowania emocjonalnych stanów innych osób. Otwartość sprzyja kształtowaniu autonomicznych sądów na temat świata i odkrywaniu nowych idei. Chętnie tworzą własne reguły związane z etyką postępowania w obrębie polityki, religii czy życia społecznego. Mają dużą estetyczną wrażliwość, interesują się sztuką, filozofią i każdą nową wiedzą. To przekłada się na bogactwo ich myśli i fantazyjność wyobraźni.

SUMIENNOŚĆ

SUMIENNOŚĆ TestMirror.pl

poziom umiarkowany

Osoba o umiarkowanej sumienności jest zorganizowana i wie na co ją stać oraz zna swoje ograniczenia. Jest wytrwała w trudniejszych zadaniach. Potrafi poradzić sobie ze skomplikowanymi zadaniami jak również lubi wykonywać dużo łatwych zadań. Osoba taka nie jest typem perfekcjonisty, ale również umie dbać o szczegóły i jakość wykonywanych czynności. Przestrzega reguł kiedy muszą być przestrzegane oraz pomija je kiedy nie grają one żadnej ważnej roli. Zdarza się, że osoba taka jest spontaniczna i impulsywna w kontekście podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Człowiek o takim nasileniu cechy jest sumienny, ale czasem zdarzają mu się momenty braku odpowiedniej ostrożności i kontroli.

UGODOWOŚĆ

UGODOWOŚĆ TestMirror.pl

poziom umiarkowany

Umiarkowanie ugodowa osoba jest pomocna i sympatyczna w stosunku do innych. Nie lubi się kłócić i w zależności od sytuacji preferuje kooperację lub rywalizację. Jest dobroduszna, ale lubi również wykazywać się wysoką asertywnością i dominacją (czasem się jej to zdarza). Jest przekonana, że niektórzy ludzie są dobrzy i można im zaufać, ale też sądzi, że niektórzy są też źli i nieuczciwi. Kiedy trzeba to potrafi wejść w konflikt, ale robi to raczej z przymusu stawianego przez sytuację niż z własnej wewnętrznej chęci. Na ogół osoba taka jest łagodna w zachowaniach oraz wyrozumiała, ale kiedy sytuacja jest poważna to jest zdolna do sceptycyzmu i reagowania złością i zmniejszoną wrażliwością w stosunku do innych.