Notice: Undefined index: uid in /home/superleopard/ftp/testmirror.pl/wp-content/themes/test-mirror/page-wyniki-testu-osobowosci-darmowy.php on line 73
WYNIKI TESTU OSOBOWOŚCI | TEST MIRROR

WYNIKI TESTU OSOBOWOŚCI

Poniżej przedstawiamy Twoje wyniki. Nasze algorytmy oszacowały, że Twoje cechy osobowości charakteryzują się poniższym nasileniem.

Print Friendly
PRZYKŁADOWY RAPORT

EKSTRAWERSJA

EKSTRAWERSJA TestMirror.pl

poziom wysoki

Osobą ekstrawertywną jest ktoś o dużych pokładach energii i dobrego nastroju, optymistycznie patrzącą na świat, która z łatwością nawiązuję kontakty i buduje relacje z ludźmi, przy tym często dużo mówi i jest bardzo ekspresyjna. Jest pełna zainteresowania światem zewnętrznym, empatyczna i wrażliwa na innych. Z łatwością zachowuje zdrową postawę wobec innych i świata. Naturalne jest dla niej otwarte wyrażanie własnych myśli i okazywania uczuć. Trudności nie sprawia też szybkie adaptowanie się do nowych miejsc lub warunków.  Mimo tendencji do przejmowania roli osoby dominującej w grupie, w kontaktach z innymi jest serdeczna, nastawiona na komunikacje i otwarta na wymianę doświadczeń. Chętnie podejmuje aktywności związane z pracą z ludźmi, a także takie, które ją stymulują i dostarczają emocji.

NEUROTYCZNOSC

NEUROTYCZNOSC TestMirror.pl

poziom niski

Obniżone wyniki neurotyczności opisują osobę, której emocje naturalnie współgrają z okolicznościami w jakich się znajduje, a jej zachowania i reakcje są współmierne do wymogów sytuacji. Umiejętnie korzysta z własnych zasobów kontrolując naturę własnych pragnień i potrzeb. Wewnętrzna predyspozycja do odczuwania pozytywnych emocji przekłada się na pogodne interpretowanie swoich doświadczeń oraz zdolność czerpania satysfakcji i przyjemności z życia. Niska skłonność do doświadczania lęku i smutku sprawia, że bardzo dobrze radzi sobie zarówno w nowych jak i trudnych okolicznościach. Charakteryzuje ją adaptacyjność zachowań i dobre funkcjonowanie w sytuacjach związanych ze stresem. Ma wysoką samoocenę i duże poczucie sprawczości dzięki czemu jest odporna i zaradna.

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA TestMirror.pl

poziom wysoki

Podwyższone nasilenie tej cechy obrazuje człowieka, którzy daje sobie prawo do nieuznawania z góry narzuconych zasad i norm. Poddaje analizie otaczające ją wartości wykazując samodzielność i autonomiczność myśli. Nie ma dla niej idei których nie można podważyć oraz autorytetu z którym nie można się pokłócić. Intelektualna gotowość, poznawcza ciekawość sprawia, że chętnie podejmują aktywności nastawione na eksplorowanie świata zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Aktywnie poszukują stymulacji i bodźców potrafiąc też nadawać pozytywną wartość życiowym doświadczeniom. Cechuje ich duża tolerancja nowości, a także gotowość przyjmowania emocjonalnych stanów innych osób. Otwartość sprzyja kształtowaniu autonomicznych sądów na temat świata i odkrywaniu nowych idei. Chętnie tworzą własne reguły związane z etyką postępowania w obrębie polityki, religii czy życia społecznego. Mają dużą estetyczną wrażliwość, interesują się sztuką, filozofią i każdą nową wiedzą. To przekłada się na bogactwo ich myśli i fantazyjność wyobraźni.

SUMIENNOŚĆ

SUMIENNOŚĆ TestMirror.pl

poziom umiarkowany

Osoba o umiarkowanej sumienności jest zorganizowana i wie na co ją stać oraz zna swoje ograniczenia. Jest wytrwała w trudniejszych zadaniach. Potrafi poradzić sobie ze skomplikowanymi zadaniami jak również lubi wykonywać dużo łatwych zadań. Osoba taka nie jest typem perfekcjonisty, ale również umie dbać o szczegóły i jakość wykonywanych czynności. Przestrzega reguł kiedy muszą być przestrzegane oraz pomija je kiedy nie grają one żadnej ważnej roli. Zdarza się, że osoba taka jest spontaniczna i impulsywna w kontekście podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Człowiek o takim nasileniu cechy jest sumienny, ale czasem zdarzają mu się momenty braku odpowiedniej ostrożności i kontroli.

UGODOWOŚĆ

UGODOWOŚĆ TestMirror.pl

poziom umiarkowany

Umiarkowanie ugodowa osoba jest pomocna i sympatyczna w stosunku do innych. Nie lubi się kłócić i w zależności od sytuacji preferuje kooperację lub rywalizację. Jest dobroduszna, ale lubi również wykazywać się wysoką asertywnością i dominacją (czasem się jej to zdarza). Jest przekonana, że niektórzy ludzie są dobrzy i można im zaufać, ale też sądzi, że niektórzy są też źli i nieuczciwi. Kiedy trzeba to potrafi wejść w konflikt, ale robi to raczej z przymusu stawianego przez sytuację niż z własnej wewnętrznej chęci. Na ogół osoba taka jest łagodna w zachowaniach oraz wyrozumiała, ale kiedy sytuacja jest poważna to jest zdolna do sceptycyzmu i reagowania złością i zmniejszoną wrażliwością w stosunku do innych.

Print Friendly