INSTRUKCJA

W teście znajdują się opisy różnych zachowań i odpowiedzi w formie obrazków. Twoim zadaniem jest zdecydowanie i zaznaczenie który obrazek do Ciebie pasuje. Staraj się zaznaczać wszystko zgodnie z prawdą. Pamiętaj, że nie ma „dobrych” i „złych” odpowiedzi. Jesteśmy zainteresowani tym, jakie są Twoje prawdziwe zachowania, a nie jakie chciałbyś, aby były, czy też jakie są powszechnie akceptowane. Tylko takie odpowiedzi mają wartość diagnostyczną i nadają sens badaniu.

Print Friendly

Zanim rozpoczniesz test podaj swoje dane:

Wyślemy Ci raport mailem.
W przypadku kiedy nic nie przyjdzie sprawdź folder SPAM

*Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu, akceptuję go w całości i bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez METODOLOG Konrad Hryniewicz z siedzibą w Ostródzie przy ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 2, 14-100 Ostróda wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, REGON 362766612, NIP 5832976547, w celach związanych z świadczeniem usług oraz przesyłaniem informacji środkami komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) dostępnych w serwisie TESTMIRRORTM
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez METODOLOG Konrad Hryniewicz z siedzibą w Ostródzie ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 2, 14-100 Ostróda, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, REGON 362766612, NIP 5832976547, oraz podmiotów trzecich, współpracujących z METODOLOG Konrad Hryniewicz, udostępnianie danych dostawcom produktów i usług, z którymi współpracuje ww. Podmiot. W szczególności na przesyłanie mi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zgodę wyrażam dobrowolnie.