OSOBOWOŚĆ I FINANSE

Naszym celem, przy tworzeniu testu Mirror, było również dostarczenie ludziom podstaw do podjęcia decyzji o możliwości zwiększenia uwagi nad kontrolą swoich finansów i możliwości zaciągnięcia pożyczki/kredytu. Wielu ludzi zastanawia się lub ma obawy w stosunku do wchodzenia w zobowiązania finansowe. Nasz zespół chciał ułatwić podjęcie tej trudnej decyzji, ponieważ nie każdy ma odpowiedni dochód lub zabezpieczenie majątkowe. Wiele osób może się borykać z dylematem „wziąć/czy nie wziąć?”. Jednak, każdy ma osobowość która może być niesamowitym atutem i wspomagać proces regulacji zobowiązania i ogólnie pojętej osobistej sfery finansowej. Osobowość ludzka ma wpływ na poziom zachowań związanych z finansami. Wcześniej przeprowadzone przez nas badania wykazały, że cechy osobowości mają wyraźny związek ze zdolnością do regulowania zachowań i problemów związanych z częścią naszego życia, jaką są pieniądze. W naszym teście dostarczamy wynik informujący o tym, czy wzorzec osobowości dobroczynnie wpływa na poniżej zdefiniowaną sferę finansów.

Diagnozowane cechy przez Mirror informują o stanie sfery osobistych finansów definiowanych jako:

Zarządzanie pieniędzmi

– finansowo umiejętna osoba jest zdolna do zarządzania swoimi pieniędzmi na co dzień, zna swój stan w finansach i planuje swoje wydatki takie jak rachunki, coroczne podatki lub ubezpieczenia. Ktoś, kto źle zarządza i nie wiąże końca z końcem, nie może  być uważany jako osoba umiejętna w sferze finansów

Śledzenie wydatków

– zawiera kontrolę nad osobistymi zasobami finansowymi, monitorowanie dochodów oraz utrzymywanie pewnego rodzaju uwagi nad wydatkami. Istotnie wymaga to jakiegoś bycia świadomym  regularnych wydatków oraz zapewnienia, że jest się zawsze zdolnym do spełnienia tych zobowiązań. By robić to skutecznie, wymagane jest od człowieka bycie zorganizowanym oraz to, by poświęcał czas na pracę nad własnym budżetem,  prowadził ewidencję wydatków, weryfikował sprawozdania z banku i konta karty kredytowej.

Planowanie

- osoba mająca zdolność do planowania będzie próbować robić odpowiednie rezerwy na własną przyszłość. Będzie ona planować w celu minimalizacji wpływu zmniejszonych dochodów lub dużych wydatków. W tym aspekcie możemy więc rozważyć zarówno stopień, w którym ludzie planują z wyprzedzeniem koszty (takie jak kupowanie samochodu, płacenie za ślub lub własną emeryturę) i ich zdolność do radzenia sobie z niespodziewanymi wydatkami lub spadkiem dochodów.