CZYM JEST LUDZKA OSOBOWOŚĆ

Z perspektywy psychologii różnic indywidualnych osobowość jest ukrytą i stałą własnością funkcjonowania człowieka, której ekspresją obserwowaną jest przejawiane zachowanie. Osobowość, a co za tym idzie, cechy osobowości charakteryzują się wewnątrzosobniczą stałością i międzyosobniczą zmiennością. Na podstawie znajomości  cech można przewidywać potencjalne zachowania, które wychodzą poza pole zachowań mierzonych przez test osobowości. Cechą definiuje się właściwości determinujące współwystępowanie pewnej puli zachowań.  np. ekstrawersja łączy w sobie towarzyskość, pozytywną emocjonalność, ilość znajomych, optymizm, aktywność, spędzanie wolnego czasu, zadowolenie z życia itd. Pojedyncze zachowanie bywa ekspresją wielu cech, ale kombinacja wielu zachowań jednoznacznie określa poziom nasilenia danej cechy. Ludzka osobowość jest bardzo złożona i wielocechowa. Niemniej jednak jest możliwość charakteryzowania ludzi na kilku bardzo podstawowych, ale zarazem ogólnych wymiarach osobowości, które dają bardzo szeroki obraz funkcjonowania w rozległym spektrum sytuacji. W teście Mirror cechy te są starannie dobrane, zdefiniowane i mierzone przez test.